PETER JANSEN

Datum: 05-04-2024


PETER JANSEN

In een periode dat we onbezorgd het 35-jarige bestaan vieren en de kranten koppen dat we nog lang geen vaarwel gaan zeggen, hebben we tot ons grote verdriet afscheid moeten nemen van onze oud-speler Peter Jansen.
Peter (Petej) vervulde 25 jaar lang de rol van bassist en was daarnaast ook al die tijd contactpersoon, boeker en administrateur van WC Experience. We noemden hem dan ook vaak ‘De Nestor van de band’.


Peter leed al een aantal jaren aan de ziekte Lewy Body. Een vrij onbekende vorm van dementie. We zagen de laatste jaren met lede ogen aan dat Lewy Body telkens een stukje Peter wegnam.
Na zijn afscheidsoptreden in 2015 bleef Peter Jansen nog een aantal jaren trouw de boekingen en administratie doen voor de band.

Ook tot een aantal maanden geleden bleef hij aan de zijlijn nog intensief betrokken. Al was dat op afstand, thuis, backstage of vanuit de coulissen.
Peter kon onze muziek niet missen. Hij heeft het tot de laatste dag altijd gezien als ‘zijn bandje’ en kwam nog vaak met zijn vrouw Brigitte naar onze optredens. Wij zijn erg dankbaar dat we deze momenten nog met Peter hebben kunnen delen.
Peter Jansen werd 75 jaar.


Rust zacht good old Peter. We gaan je ontiegelijk missen!


Langs deze weg willen we ook ons medeleven betuigen aan Brigitte, Thijs, Leoni, aanhang, kinderen en kleinkinderen.

Twitter
Facebook
Instagram
Spotify

Deze website wil gebruik maken van cookies.